Komisija za edukaciju rukometnih trenera Rukometnog saveza Crne Gore (RSCG) nastavila je u Podgorici realizaciju Programa edukacije trenera. Prva generacija polaznika, njih 23, tokom tri dana prisustvovala je drugom dijelu nastave prvog modula (Kategorija – 1) na Univerzitetu Donja Gorica, sa kojim je RSCG potpisao sporazum o saradnji. Predavači su bili: selektor Dragan Đukić, treneri Dragan Adžić i Vladan Krasavac, prof. dr Dobrislav Vujović, prof. Dr Vladimir Koprivica.

Projekat  edukacije baziran je na programu edukacije trenera u evropskom rukometu i sastoji se iz četiri kategorije – sticanje sertifikata od 1. do 3.  kategorije na nivou RSCG i sticanje sertifikata 4. kategorije – master coach, zasnovan na  saradnji  RSCG sa Metodskom komisijom EHF.

U sklopu Strateškog programa, RSCG ima za cilj i dalje da radi na edukaciji i obrazovanju naših trenera. U tom smislu, osim Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću, odnosno studijskog programa za obrazovanje trenera, Upravni odbor RSCG prošle godine naimenovao je Komisiju za realizaciju Programa edukacije rukometnih trenera u okviru Saveza. Sve je to usklađeno sa Smjernicama RINK konvencije EHF i dobijene saglasnosti Ministarstva sporta Crne Gore.

U saglasju sa Zakonom o sportu, programsko opredjeljenje je da će u rukometu moći samo da rade stručnjaci koji su završili odgovarajuću školu za obrazovanje rukometnih trenera ili su u redovnom procesu edukacije. Istovremeno, osnovni  strateški zadatak RSCG  u ovoj  oblasti je da se u bliskoj budućnosti klubovima ponudi obrazovan, usko stručan i specijalizovan trenerski kadar, koji će dati značajan doprinos razvoju rukometa u Crnoj Gori.