DOKUMENTI

PREZMITE POTREBNU DOKUMENTACIJU

EVIDENCIJA KATEGORIZACIJE RUKOMETNIH TRENERA

KODEKS PONAŠANJA RUKOMETNIH TRENERA CRNE GORE

PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI I LICENCIRANJU RUKOMETNIH TRENERA

PRIJAVA ZA REGISTRACIJU  TRENERA

RINCK KONVENCIJA